Nieuws

Elburger SC sluit zich aan bij Noordwest Veluwe verduurzaamt

Elburger SC sluit zich aan bij Noordwest Veluwe verduurzaamt.
In 2014 is het initiatief Noordwest Veluwe verduurzaamt ontstaan in de gemeente Elburg en
Oldebroek met het doel om meer aandacht te geven aan het thema duurzaamheid in de regio. Naast de beide gemeentes zijn er inmiddels ca.40 bedrijven en verenigingen aangesloten. Vanwege het belang zijn Bob Bergkamp, wethouder in de gemeente Oldebroek en Arjan Klein, wethouder in Elburg, ambassadeurs van het initiatief.

Duurzaamheid wil zeggen dat we in onze behoeften voorzien, zonder dat we mensen, het
milieu of de economie in gevaar brengen, nu of in de toekomst.
Wat betekent duurzaamheid voor de sportvereniging? Heel algemeen gesteld: duurzaam verenigen is het afwegen van sociale, economische en milieuaspecten bij het organiseren van een sportvereniging. Iets concreter betekent duurzaam verenigen dat bij alle activiteiten wordt gestreefd naar optimale winst voor mens (People), milieu (Planet) én clubkas (Profit).

Inmiddels is een kleine commissie gestart met het inventariseren van de mogelijkheden voor onze club. Eerst wordt de huidige situatie in kaart gebracht: er wordt gekeken naar o.a. gebouwen, materialen, water, energieverbruik , vervoer en afvalstromen. Daarna wordt er aan de hand van een stappenplan van de KNVB waar mogelijk actie ondernomen om verbeteringen te realiseren.

Ton Gerritsen, Jacob Wolf, Wibout Broekhuis en Herman Hendriks (namens het bestuur) vormen momenteel de commissie maar graag zouden zij versterking krijgen met nog liefst twee personen. Wij zoeken dus nog mensen met expertise en/of interesse die willen meehelpen om Elburger SC duurzaam voor de toekomst te maken. Aanmelden kan bij één van de commissieleden.