Alcoholbeleid

Alcoholbeleid ElburgerSC

  1. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar (bij twijfel kan om je ID kaart gevraagd worden)
  2. Er wordt geen alcohol geschonken aan chauffeurs van spelers
  3. Er mag geen alcohol gekocht worden door personen ouder dan 18 jaar en vervolgens doorgegeven of doorverkocht worden aan jongeren onder de 18 jaar.
  4. Er mag geen meegebrachte alcoholhoudende dranken genuttigd worden op het sportpark van de Elburger SC.
  5. Kantinemedewerk(st)ers mogen alcoholhoudende dranken weigeren aan mensen die met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer zullen deelnemen.
  6. Op zaterdag wordt vanaf 13.00 alcohol geschonken.