Nieuws

Voltallig bestuur Elburger SC treedt per direct af

Het bestuur van de Elburger SC heeft op maandagavond 11 maart jl tijdens de buitengewone Algemene Ledenvergadering aangegeven per direct en voltallig af te treden als bestuur van de Elburger SC.

Aan deze beslissing liggen een aantal redenen ten grondslag maar de voornaamste reden is dat het bestuur van mening is dat er binnen de vereniging onvoldoende draagvlak is voor het huidige bestuur om adequaat te kunnen functioneren.

Reeds in de eerder gehouden reguliere ALV (oktober 2018) heeft het bestuur een nieuwe commissie, genaamd Commissie Toekomst ESC (CTE), naar voren geschoven. Deze commissie, op dit moment bestaande uit Andries vd Beek, Wilfred Westerhuis, Mathijs Frik en Niels Bosman, had en heeft de opdracht om de voorwaarden te creëren dat de vereniging weer een stabiele toekomst tegemoet gaat. Door het per direct aftreden van het huidige bestuur is de belangrijkste taak voor de korte termijn dat de CTE op de eerstvolgende reguliere ALV, oktober 2019, een nieuw bestuur kan voordragen aan de ALV.
Het huidige bestuur zal tot deze reguliere ALV demissionair aanblijven en de lopende zaken afhandelen. Vanzelfsprekend zullen zij de CTE, daar waar nodig, blijven ondersteunen.

Bestuur Elburger SC,
Gert van Norel
Herman Ponstein
Harrald Kroeze
Herman Hendriks
Danny Rorije