Nieuws

Nieuwe Commissie Voetbalzaken enthousiast van start!

De nieuwe Commissie Voetbalzaken is grotendeels ingevuld door een team van enthousiastelingen binnen Elburger SC.  Dit goede nieuws heeft een reden. De Commissie Toekomst ESC (CTE) heeft prioriteit gegeven aan het invulllen van een nieuwe Commissie Voetbalzaken.

De CTE stelde afgelopen najaar vast dat een goede voorbereiding op het komende seizoen prioriteit heeft. Dit vanwege het aangekondigde vertrek van het Hoofd Technische Zaken (Henk van den Hoorn) en het ontbreken van overige technische commissieleden. Daarom is het nu tijd voor de Commissie Voetbalzaken om de namen bekend te maken. En dit doen wij met trots!

Samenstelling Commissie Voetbalzaken
Met enige trots willen we bij deze communiceren dat het gelukt is om een brede Commissie Voetbalzaken samen te stellen. Dit team is zowel kwalitatief als kwantitatief uitstekend bezet is, en bestaat uit mensen die samen de handen ineen willen slaan om de Elburger SC voetbaltechnisch op een hoger niveau te brengen. Met gelijke kansen voor iedereen. Deze commissie ziet er als volgt uit:

Teams

 • Wilfred Westerhuis – Hoofd VBS – o12 a.i.
 • Sjoerd van der Heide – Hoofd o13-o17
 • Jan Kees van Putten – Hoofd Mo15 – Mo19
 • Andries van der Beek – Hoofd o19 – Senioren Prestatief
 • Peter Sjerp – Hoofd Senioren Recreatief

Specialisten

 • Frans Koornberg – Hoofd Keeperstraining
 • Mathijs Frik – Hoofd Fysieke training en verzorging

Daarnaast maken ook Pieter Nagelhout en Gerrit Bos (wedstrijdsecretariaat) en Anton Sjerp (scheidsrechterszaken) deel uit van de CVZ. Dit is omdat zij een belangrijke rol hebben in het goed laten lopen van het primaire voetbalproces. Tot slot wordt de commissie ondersteund door Ruben Bos (PR & Communicatie) en Henk Disselhof (Secretariële Zaken). Zodat een ieder zich kan focussen op zijn kerntaken én datgene waar hij goed is.

Formatie nieuw bestuur
De Commissie Voetbalzaken zal uiteindelijk aangestuurd worden door het nieuw te benoemen bestuurslid Voetbalzaken. Zoals bekend is de CTE druk bezig om een nieuw bestuur te formeren. De voordracht hiertoe zal plaatsvinden op de ALV in oktober. Tot die tijd zal de Commissie Voetbalzaken (CVZ) onder de verantwoordelijkheid vallen van het huidige (demissionaire) bestuurslid Voetbalzaken, Harrald Kroeze.

Jeugdteams
In de afgelopen maanden is er veel energie gestoken in het ontwikkelen van een visie op hoofdlijnen, die houvast geeft aan de te maken inrichtingskeuzes. Met name het proces rondom de indeling van de nieuwe teams en  het aanstellen van trainers/coaches begint goed te lopen.

Dit heeft o.a. geleid tot:

 • Aanstelling van hoofdtrainers per leeftijdscategorie
 • Het opzetten van circuittrainingen bij de jeugd o8 t/m o10
 • Het inzetten van een nieuw indelingsproces
 • En het verbeteren van de communicatie naar alle betrokkenen, zowel intern als extern.

Zo zijn er reeds informatie- en inspraakavonden voor alle leiders/coaches/trainers/coördinatoren van o8 t/m o19 gehouden en staat er zowel een ouderavond voor o8 t/m o12 (8 april) als o13 t/m o19 (6 mei) gepland.

Kortom: de nieuwe Commissie Voetbalzaken is niet alleen ingevuld maar ook inmiddels volop ‘hands on’ bezig!

Komende weken zal de CVZ communiceren over de invulling en werking per leeftijdscategorie. Wij staan voor een heldere communicatie. Zodat voor u steeds duidelijker wordt wie welke rol/functie vervult en op welke wijze het komende seizoen aangepakt gaat worden.

Met vriendelijke groet,

Commissie Toekomst ESC