Nieuws

Voorlopige indelingen o8 t/m o12 bekend!

Zoals reeds eerder aangegeven heeft de nieuwe Commissie Voetbalzaken zich o.a. ten doel gesteld om het indelingsproces voor komend seizoen soepel, transparant en zorgvuldig te laten verlopen. De publicatie van dit bericht is het slotstuk van dit proces.

Hoe is het proces verlopen?
Op maandag 8 april is een ouderavond o8 – o12 georganiseerd om toelichting te geven op dit indelinsgproces. Onder regie van het ‘hoofd o8 – o12’, Bas Tuininga, hebben de nieuw aangestelde hoofdtrainers van de verschillende leeftijdscategorieën o.b.v. eigen waarnemingen én met behulp van input van huidige trainers/coaches/leiders een kwalitatieve indeling gemaakt. Dit vanuit de visie dat het voor het voetbalplezier van ieder kind heel belangrijk is dat hij/zij op een ‘passend’ niveau speelt. Daarnaast hebben de coördinatoren Heidi Nagelhout (VBS – o9) en Aart van Triest (o10 – o12) geïnventariseerd welke kinderen specifieke voorkeur hebben bij wie ze ingedeeld worden, de zogenaamde sociaal gewenste indeling. Vervolgens hebben we de kwalitatieve indeling en sociaal gewenste indeling bij elkaar gebracht en zijn we bij ‘mismatches’ die niet opgelost konden worden in gesprek gegaan met ouders hoe met deze ‘mismatches’ om te kunnen gaan. Het uiteindelijke resultaat is dat we op een enkeling na voor ieder kind een passende voorlopige indeling hebben weten te realiseren en daar zijn we heel blij mee.

Waarom is deze indeling voorlopig?
De indeling is voorlopig omdat:

  • Er nog nieuwe leden bij kunnen komen (de ervaring leert met name bij o8 en 09);
  • Er op verzoek o.b.v. sec zwaarwegende argumenten nog geschoven kan worden;

Wanneer wordt de indeling definitief?
De indeling is definitief op het moment dat de zomerstop voorbij is en er weer begonnen wordt met voetballen.

Wie wordt er straks leider of trainer van het team van mijn zoon of dochter?
Nu de teamindelingen bekend zijn, gaan wij als Commissie Voetbalzaken aan de slag om het begeleidingskader rondom de teams in te richten. Bij een aantal teams is dat al wel bekend maar pas als we alle posities hebben ingevuld zullen we in één keer een totaaloverzicht communiceren.
Feit is dat alle hulp altijd welkom dus laat ons weten wanneer u bereidheid heeft om een actieve bijdrage te hebben aan het voetbalplezier van de kinderen. Heeft u geen verstand van voetbal? Geen probleem! We zoeken namelijk ook (bege)leiders en die hoeven niet perse verstand van voetbal te hebben.

Bij wie kan ik terecht voor vragen/opmerkingen over de voorlopige indeling?
U kunt contact opnemen met Bas Tuininga, hoofd o8 – o12. Hij is eindverantwoordelijke voor het indelinsgproces. Zijn contactgegevens zijn inzichtelijk via https://www.elburgersc.nl/commissies/ en dan klikken op Voetbalzaken.