Nieuws

#1 Van de voorzitter

Dit is de eerste column van mijn hand. De bedoeling hiervan is om alle leden, vrijwilligers, supporters en andere belangstellenden regelmatig vanuit het bestuur te informeren over het reilen en zeilen in de club.

Na de formele installatie van het nieuwe bestuur op de ALV van 7 oktober j.l. zijn we direct aan de slag gegaan.
De bestaande statuten worden opnieuw bekeken en daar waar nodig wordt de huidige situatie aangepast conform de statuten. De belangrijkste contracten worden eveneens kritisch bekeken en zonodig geactualiseerd.

Het contract met hoofdtrainer Siemen Lindeboom is met een jaar verlengd met de intentie voor nog een seizoen. De verdere vormgeving van het technisch kader zal de komende maanden plaatsvinden.

Op 18 november j.l. is de nieuwe sponsorcommissie van start gegaan en er zijn al een paar kleine succesjes geboekt.
Aan het communicatieplan 2020-2023 wordt hard gewerkt. We hopen het plan in juni 2020 te kunnen presenteren.

De kantine wordt door een steeds groter wordende groep enthousiaste vrijwilligers gerund. Daarnaast zijn er elders binnen de vereniging ook heel veel vrijwilligers met veel inzet aan het werk.Geweldig om te zien. Toch kunnen we nog steeds veel vrijwilligers gebruiken voor allerlei verschillende werkzaamheden. Heb je belangstelling en wil je ons helpen, neem dan gerust even contact met ons op.

Het bestuur heeft “gedragsregels seksuele intimidatie” vastgesteld. Ook gaat de vereniging gebruik maken van een regeling van het ministerie van VWS omtrent gratis VOG’s.

Met de jubileumcommissie worden er positieve gesprekken gevoerd over het jubileumjaar 2020. Het belooft een heel mooi jaar te worden met veel bijzondere activiteiten.

Met de Gemeente Elburg zijn er een aantal bijeenkomsten geweest over o.a. de uitwerking van het Alcoholconvenant en deelname aan het Lokaal Sportakkoord.

Het mag duidelijk zijn dat we voortvarend en met veel enthousiasme van start zijn gegaan. Over de voortgang van genoemde en nieuwe activiteiten houden we jullie uiteraard op de hoogte.

Namens het bestuur wil ik iedereen alvast hele goede feestdagen toewensen.

Met vriendelijk groet,

Jaap van der Beek — Voorzitter