Nieuws

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie op zaterdag 4 januari

Op zaterdag 4 januari houdt de Elburger Sport Club de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor leden, sponsoren, vrijwilligers en alle andere betrokkenen met de Elburger SC. Vanaf 16:00 uur is een ieder van harte welkom om elkaar de hand te schudden.