Nieuws

#5 Van de voorzitter

Binnen een maand kan er veel veranderen. In mijn vorige column heb ik met geen woord gerept over het coronavirus. Het leek toen allemaal heel ver weg. Maar inmiddels heeft het virus de wereld in zijn greep. Heel Nederland is onderworpen aan strenge, maar terechte en begrijpelijke maatregelen om de gezondheid en de veiligheid van ons allen te beschermen. Voordat ik hier in deze column verder op inga, wil ik eerst stil staan bij de leden en vrijwilligers van onze vereniging, die getroffen zijn door het coronavirus. Ik wil hen namens het bestuur heel veel sterkte toewensen en hopelijk een voorspoedig herstel.

Daarnaast ondervindt de Elburger Sportclub natuurlijk ook de gevolgen van de ingestelde maatregelen. Het roept vele vragen op:

  • Wat zijn de sportieve gevolgen voor de club? Worden de competities, de overige wedstrijden, de trainingen, de Voetbalschool e.d. nog weer hervat? Waarschijnlijk komt hier op 1 april a.s. meer duidelijkheid over.
  • Wat zijn de gevolgen voor de openstelling van ons sportpark? Vooralsnog blijft het sportpark gesloten tot 1 juni 2020.
  • Wat zijn de financiële gevolgen voor de club? Kunnen we rekenen op de inkomsten van de Pinkstermarkt? Sowieso gaan we de komende periode veel kantine-inkomsten mislopen.
  • Wat zijn de gevolgen voor de jubileumactiviteiten? Het bestuur en de jubileumcommissie hebben afgesproken dat de jubileumactiviteiten die afgelast zijn/worden in principe later in dit kalenderjaar alsnog georganiseerd worden. Het betreft: de sponsoravond, de historische bestuursvergadering, de officiële receptie en de Grote Reünie.

Heel veel vragen dus. Op een groot aantal van deze vragen kunnen we nu nog geen antwoorden geven vanwege de grote onzekerheden.

​Gelukkig zijn er over de afgelopen maand ook een aantal prettige en positieve gebeurtenissen en ontwikkelingen te melden. Zo beleefde de Voetbalschool begin maart een flitsende en hoopvolle start van de tweede seizoenshelft. Maar liefst 36 zeer jeugdige (4, 5 en 6 jaar), toekomstige voetballers/voetbalsters hebben zich aangemeld om spelenderwijs kennis te maken met de eerste beginselen van onze mooie voetbalsport.

In het vervolgoverleg met wethouder Willem Krooneman is onder andere afgesproken dat er dit voorjaar groot onderhoud gepleegd zal worden aan het fietspad tussen onze sportvelden. We hebben de Gemeente in verband hiermee gevraagd om ook nog eens kritisch naar de veiligheidsaspecten van het fietspad te kijken. Op het onderhoud, de afschrijving en de vervanging van de kunstgrasvelden komen we in een najaarsoverleg met de Gemeente nog uitgebreid terug.

Met de Businessclub en de Raad van Advies hebben we een zeer constructief overleg gehad over de toekomst van de Businessclub. Is de Businessclub in de huidige vorm voldoende toekomstbestendig? Er zijn verschillende vernieuwende ideeën geopperd. De komende maanden gaan we hierover nadenken. Nog voor de zomervakantie komen we erop terug om te kijken welk vervolg we hieraan gaan geven.

De definitieve beslissing over het doorgaan van de jaarlijkse Pinkstermarkt nemen we medio april, uiteraard in goed onderling overleg met de Pinkstermarktcommissie. Op dit moment gaan de voorbereidingen die zich, gegeven de omstandigheden, daarvoor lenen “gewoon” door. Zo zijn we naarstig op zoek naar ongeveer 60 vrijwilligers die ons op de dag zelf (1 juni) willen helpen als verkeersregelaars, parkeerwachters en geldinners. We hopen op vele spontane aanmeldingen hiervoor.

Een prima ontwikkeling op voetbaltechnisch gebied is het feit dat Wilfred Westerhuis (commissielid van het Technisch Hart) in het nieuwe seizoen begint aan de KNVB-cursus voor Hoofd Opleidingen en dat hij daarbij zijn ‘stageplek’ bij onze club gaat invullen. Dat betekent concreet dat Wilfred leiding gaat geven aan het proces om te komen tot de realisatie én implementatie van een breed gedragen jeugdvoetbalbeleidsplan (JVBP). Dit in nauwe samenwerking met het Technisch Hart en het overige technische kader. Doel is om te komen tot een, voor amateurbegrippen, professionele jeugdopleiding. Het mooie van deze ontwikkeling is dat al onze actieve leden van de jeugd tot en met de senioren hier uiteindelijk de vruchten van kunnen plukken.

Zoals in de aanhef van deze column reeds geschreven: hoe het de komende weken en maanden verdergaat is nog onduidelijk. We kunnen niets anders doen dan de ontwikkelingen nauwgezet volgen en daar ons handelen op afstemmen. Lopende zaken proberen we zoveel mogelijk door te zetten (voorbereidingen op het nieuwe voetbalseizoen; onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie e.d.). Uiteraard houden we iedereen zo goed mogelijk op de hoogte.

Persoonlijk wil ik iedereen sterkte toewensen in deze onzekere tijd! Denk aan elkaar, geef om elkaar en schenk daar waar mogelijk wat meer aandacht aan elkaar! Ik hoop jullie allen spoedig weer te zien in een goede gezondheid en in de vertrouwde omgeving van ons mooie en gezellige sportpark.

Jaap van der Beek
Voorzitter