Nieuws

#8 van de voorzitter

Het voetbalseizoen 2019-2020 is definitief ten einde. Een gedenkwaardig en bewogen seizoen. Een seizoen in het teken van het 75-jarig jubileum van de Elburger Sportclub, overschaduwd door corona en met een abrupt einde van alle competities.

Het bestuur heeft besloten om het sportpark inclusief de kantine gedurende de maand juli te sluiten.
Om de kantine geheel “coronaproof” te maken, moeten de richtlijnen van de Koninklijke Horeca Nederland gevolgd worden.
Voor de openstelling van de voetbalvelden blijven de protocollen van het NOC*NSF en de KNVB gelden.
Deze richtlijnen en protocollen maken de handhaving door de club te ingewikkeld en de verantwoordelijkheid voor de club te groot. Dit hebben we heel zwaar mee laten wegen in onze beslissing om het sportpark en de kantine in de maand juli te sluiten.

Hoe gaat het verder in augustus? De komende weken houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Op basis van de dan geldende maatregelen en versoepelingen neemt het bestuur besluiten over het vervolg in augustus en september.
Volgens de laatste informatie van de KNVB zullen de bekertoernooien waarschijnlijk in het laatste weekend van augustus beginnen en de reguliere competities medio september.
De meest actuele ontwikkelingen communiceren we uiteraard via de website van de Elburger Sportclub.

Langs deze weg willen we onze waardering uitspreken voor alle vrijwilligers die tijdens de coronaperiode de onderhoudswerkzaamheden aan en het schoonhouden van de voetbalvelden en de accommodatie zijn blijven verzorgen.

De jubileumcommissie en het bestuur hebben besloten om de volgende jubileumactiviteiten in ieder geval door te laten gaan: de presentatie van het jubileumboek (waarschijnlijk najaar 2020), de Grote Reünie (waarschijnlijk mei 2021) en de historische bestuursvergadering voor oud-bestuursleden (zodra de situatie dit toelaat).
Een aantal andere jubileumactiviteiten zal op de reguliere activiteitenkalender van de club geplaatst worden zoals het Darttoernooi, de Sponsoravond (gastspreker Benno Schildkamp), de Familiedag en de Pubquiz.

Momenteel zijn we als bestuur druk bezig om een verenigingsbeleidsplan te ontwikkelen. Missie, visie en strategie voor de komende jaren zijn uiteraard de belangrijkste onderdelen van dit beleidsplan. Om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor dit beleidsplan formeren we een klankbordgroep waarin 7 geledingen binnen onze vereniging vertegenwoordigd zijn. Deze klankbordgroep denkt met ons mee en adviseert ons met betrekking tot het beleidsplan. Het is de bedoeling dat we een conceptversie van dit verenigingsbeleidsplan presenteren op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van maandag 5 oktober a.s.

Juli wordt dus een prima maand om de accu weer volledig op te laden, zodat iedereen in augustus vol energie en hopelijk in een goede gezondheid aan het nieuwe voetbalseizoen 2020-2021 kan beginnen.
Namens het bestuur wil ik iedereen een mooie zomervakantie toewensen.

Jaap van der Beek
Voorzitter