Nieuws

#9 Van de voorzitter

Het voetbalseizoen 2020-2021 gaat van start. Een moment waar velen reikhalzend naar uit hebben gekeken. De maand augustus staat dan ook in het teken van de start van vele activiteiten op ons Burgemeester Bode Sportpark.

De kantine is coronaproof gemaakt en zal vanaf zaterdag 1 augustus weer geopend zijn. Vanaf zaterdag 8 augustus is de hele accommodatie opengesteld en kan er door de teams dus weer gestart worden met de voorbereidingen en de trainingen. De stagedagen van de Goalstars Keepersschool worden georganiseerd op 11, 12 en 13 augustus op ons sportpark. Door de bijzondere corona-omstandigheden gaat de Rabobank Veluwecup dit jaar niet door. In plaats hiervan begint de eerste selectie op zaterdag 15 augustus met de eerste van een reeks oefenwedstrijden thuis tegen DSV ’61.

Op zaterdag 29 augustus is de jaarlijkse aftrapdag voor de jeugd van 8 tot en met 12 jaar in de vorm van een voetbalclinic door de eerste selectie en een gezellige lunch. Ook de bekertoernooien starten op deze zaterdag.

Natuurlijk zijn wij blij met de versoepeling van de overheidsmaatregelen waardoor al deze activiteiten weer mogelijk zijn. Toch is het coronavirus nog lang niet verslagen. Daarom willen we hierbij een klemmend beroep doen op ieders verantwoordelijkheid. Houd je aan de geldende protocollen en aan de maatregelen die we hebben getroffen. Van ons eigen gedrag is het afhankelijk of de versoepelingen door kunnen blijven gaan.

Een aantal maanden later dan gebruikelijk en in een aangepaste vorm zijn onze kampioensteams van 2019 begin juli alsnog gehuldigd door de Gemeente Elburg op ons eigen sportpark. De teams JO 11-4, JO 12-1, JO 13-1(2x), JO 15-1 en JO 17-1 werden kort toegesproken door Bertus Wijnne namens de Gemeente Elburg; daarna kregen alle spelers, trainers en leiders een welverdiende medaille uitgereikt. Namens de hele vereniging feliciteren wij de kampioensteams nogmaals met deze mooie prestatie. Wij zijn trots op jullie!

Het “Technisch Hart” heeft begin juli een eerste presentatie-avond gehouden over de ontwikkeling van een jeugdvoetbalbeleidsplan. Aan de hand van vier visies wordt dit plan vormgegeven namelijk: Visie op Voetbal, Visie op Talent, Visie op Leren en Visie op Trainen. Het doel is om hiermee de volgende ambities te realiseren:

  • Met eigen spelers in 2025 een stabiele 2e klasser zijn.
  • In 2022 het KNVB-certificaat Lokale Jeugdopleiding behalen om uiteindelijk door te groeien naar een Regionale Jeugdopleiding.

Het bestuur is volop bezig met de ontwikkeling van een verenigingsbeleidsplan. Inmiddels is er een conceptmissie geformuleerd die ter bespreking en ter advisering wordt voorgelegd aan een klankbordgroep waarin 7 geledingen van de vereniging vertegenwoordigd zijn. Na dit overleg met de klankbordgroep zal de missie definitief worden vastgesteld en gaat het bestuur verder met de ontwikkeling van de visie en de strategie.

Uiteraard zal het bovengenoemde jeugdvoetbalbeleidsplan onderdeel gaan uitmaken van het totale verenigingsbeleidsplan.

In de maand juli hebben we ook weer een aantal nieuwe sponsoren mogen verwelkomen. Zowel de Elburger Sportclub als de nieuwe sponsoren spreken de intentie uit om een langdurige, goede en positieve samenwerking op te bouwen. Verheugend nieuws in deze onzekere tijden.

Aan het einde van ieder seizoen zijn er altijd wel een aantal trainers, commissieleden en andere vrijwilligers die aangeven dat ze om uiteenlopende redenen niet door kunnen gaan met hun activiteit(en) voor de club. Door de coronamaatregelen hebben we nog niet officieel afscheid van hen kunnen nemen. Het bestuur heeft het stellige voornemen om zodra de omstandigheden dit toelaten een geschikt moment (hopelijk dit najaar 2020) te vinden om alsnog op gepaste wijze van hen afscheid te kunnen nemen.

In het kader van samenwerking, openheid en vertrouwen vinden wij het als bestuur belangrijk om in goed contact te blijven met onze leden. Op de Algemene Ledenvergadering willen wij dan ook graag met de leden van de club terugblikken op en rekenschap afleggen over ons eerste bestuursjaar. Noteer alvast de datum in jullie agenda’s: maandag 5 oktober 2020 om 19.30 uur. Nadere informatie volgt te zijner tijd.

Na een bewogen seizoen 2019-2020 hopen we dat het komende seizoen zo snel mogelijk weer op de “normale en vertrouwde” wijze zal kunnen worden afgewerkt. Namens het bestuur wens ik iedereen een heel fijn, sportief en gezond voetbaljaar 2020-2021 toe.

Jaap van der Beek
Voorzitter