Nieuws

Algemene Ledenvergadering op maandag 5 oktober

Het bestuur van de Elburger SC nodigt alle leden van harte uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Namens de jeugdleden zijn ouders en/of verzorgers ook van harte welkom.

Op  maandagavond 5 oktober  a.s. zal om  19:30 uur  de Algemene Ledenvergadering gehouden worden in de  kantine  van ons sportpark. De inloop is vanaf  19:00 uur, thee en koffie staan klaar.

Aanmelden is verplicht

Vanwege COVID-19 is aanmelding voor de Algemene Ledenvergadering verplicht.
Aanmelden kan tot uiterlijk  maandag 28 september.
Let op max 1. persoon per jeugdlid.

Aanmelden Algemene Ledenvergadering

De agenda is als volgt: 

  1. Opening
  2. Terugblik door de voorzitter
  3. Financieel overzicht door de penningmeester
  4. Decharge aan het bestuur
  5. Verenigingsbeleidsplan
  6. Vrijwilligersbeleidsplan*
  7. Wat verder ter tafel komt
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Begeleidende stukken zoals financiële overzichten liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de kantine.

*Het concept vrijwilligersbeleidsplan kan op verzoek worden toegezonden. Hiervoor kan contact opgenomen worden met secretaris@elburgersc.nl.

We zien u graag op maandagavond 5 oktober a.s. in onze kantine.

Namens het bestuur
Igor Steert, Secretaris