Nieuws

#12 Van de voorzitter

Nog steeds heeft COVID-19 de wereld en dus ook de sport stevig in haar greep. Afgelopen maand zijn de maatregelen weer verder aangescherpt om de veiligheid en de gezondheid van ons allen zo goed mogelijk te beschermen.

Voor de voetballiefhebbers betekent dit helaas dat alle competities in het amateurvoetbal voorlopig zijn stilgelegd. De kantine, de kleedkamers en de douches blijven voor onbepaalde tijd gesloten en toeschouwers mogen het sportpark niet betreden.

Een lichtpuntje is dat de jeugd tot en met 18 jaar gewoon door kan trainen en dat ze zelfs onderling wedstrijdjes mogen spelen tegen teams van onze eigen vereniging. Vanaf 19 jaar mag er alleen in aangepaste vorm (in groepjes van max. 4 personen en onderling 1,5 meter afstand houden) worden getraind.

De eerste Algemene Ledenvergadering onder onze verantwoordelijkheid is goed verlopen. Een deel van onze leden heeft de vergadering fysiek bijgewoond in onze kantine, een ander deel volgde de ALV digitaal.

Allereerst hebben we rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde algemene en financiële beleid in ons eerste bestuursjaar. Onze leden hebben in de ALV unaniem goedkeuring verleend aan dit gevoerde beleid. Dit sterkt ons als bestuur om vol energie en enthousiasme op de ingeslagen weg door te gaan.

Het vrijwilligersbeleidsplan is eveneens uitvoerig besproken in de ALV. Ook hieraan is unaniem goedkeuring verleend. De komende periode kan nu aan de gedetailleerde uitwerking en aan de praktische invulling van dit plan verder vormgegeven worden. Hierin zal uiteraard de vrijwilligerscommissie een belangrijke rol gaan spelen.

In de bestuursvergadering zijn onder andere de volgende punten besproken: – de mogelijke realisatie van een sportcampus en de gevolgen voor onze club; – de ontwikkeling en de vormgeving van een toekomstbestendig kledingplan; – de stand van zaken rondom het Jubileumboek; – de stand van zaken met betrekking tot het verenigingsbeleidsplan (missie; strategisch sponsorplan); – het continueren van het archief van de Elburger Sportclub.

Met de Gemeente Elburg is er een constructief overleg geweest over de afschrijving en de vervanging van de kunstgrasvelden. Als de staat van onderhoud normaal verloopt, dan zal de vervanging van de kunstgrasvelden medio 2025 plaatsvinden.

Inmiddels is de 75-jarig Jubileumverloting gestart. De opbrengst van deze jubileumloterij wordt gebruikt voor de financiering van onze  jeugdopleiding. We hopen uiteraard op een grote deelname aan deze loterij. Bij dezen roepen we iedereen, die onze vereniging in het algemeen en onze jeugd in het bijzonder een warm hart toedraagt, dan ook op om één of meerdere loten te kopen.

Het zijn onzekere tijden. Toch blijven we als bestuur zoveel en zo goed mogelijk de lopende zaken afhandelen, blijven we doorbouwen in en aan de diverse commissies en blijven we druk bezig met het ontwikkelen van beleid. Op deze manier willen we bereiken dat, zodra een herstart van de verschillende voetbalactiviteiten weer mogelijk is, we direct op volle kracht vooruit kunnen.

Ook voor de komende maand is het motto: Blijf gezond, denk om elkaar en steun elkaar.

Jaap van der Beek
Voorzitter