Nieuws

#14 Van de voorzitter

Afgelopen maand werd Nederland wederom geconfronteerd met ingrijpende lockdownmaatregelen. Voor de Elburger Sportclub betekent dit dat de senioren vanaf 18 jaar alleen nog maar in tweetallen mogen trainen met inachtneming van de RIVM-maatregelen. Voor de jeugd tot 18 jaar is er niets veranderd. Zij mogen in teamverband blijven trainen en onderling wedstrijdjes blijven spelen. Publiek is niet toegestaan op het sportpark en de kantine, kleedkamers en douches blijven gesloten.

Hoe het huidige voetbalseizoen in 2021 verdergaat is nog onduidelijk. Na de persconferentie van het kabinet op 12 januari 2021 gaat de KNVB zich hierover opnieuw beraden. Uiteraard houden we alle belanghebbenden zo goed mogelijk op de hoogte over het verdere verloop van dit seizoen ’20-’21 via onze website en andere informatiekanalen.

Gistermorgen (dinsdag 29 december 2020) bereikte ons het afschuwelijke nieuws dat clubicoon Leo Ruyter plotseling is overleden. De Elburger Sportclub verliest in Leo een markante persoonlijkheid. Leo was een echte “clubman” met een groot blauwwit hart die dag en nacht voor onze club klaarstond. Met respect zullen we hem blijven herinneren. We wensen zijn familie en andere dierbaren veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

In het kader van de ontwikkeling van een nieuw verenigingsbeleidsplan hebben we in de bestuursvergadering de missie definitief vastgesteld. Op dit moment buigen we ons over de conceptvisie. Het totale verenigingsbeleidsplan hopen we in het najaar van 2021 aan de Algemene Ledenvergadering voor te kunnen leggen.

De commissie voetbalzaken is volop bezig om de trainers voor het seizoen ’21-’22 vast te leggen. In dit verband zijn we blij om te kunnen melden dat Siemen Lindeboom zijn contract als hoofdtrainer van onze eerste herenselectie met een jaar heeft verlengd. Voor de rust en de continuïteit op het voetbaltechnische vlak is dit een goede ontwikkeling.

Om de jeugdopleiding van de Elburger Sportclub verder te professionaliseren heeft het bestuur besloten om met ingang van het seizoen ’21-’22 een Hoofd Jeugdopleiding (HJO) aan te stellen. Over de invulling van deze functie worden er de komende weken diverse gesprekken gevoerd.

De Elburger Sportclub participeert samen met andere sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en de Gemeente Elburg in het Lokale Sportakkoord. Onlangs hebben we gesproken over het thema “Duurzame Sportinfrastructuur”. Welke mogelijkheden dit gezamenlijke overleg biedt voor een verdergaande verduurzaming van onze sportaccommodatie moet in de volgende bijeenkomst(en) van het Lokale Sportakkoord duidelijk worden.

Een paar jaar geleden hebben de Gemeente Elburg, een aantal maatschappelijke organisaties en een aantal sportverenigingen, waaronder de Elburger Sportclub, een Alcoholconvenant gesloten. De afgelopen maanden is dit convenant geëvalueerd, opnieuw vastgesteld en door alle partijen ondertekend. De geldigheidsduur van deze nieuwe versie van het Alcoholconvenant is van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023.

Vanwege de lockdown kan de traditionele Nieuwjaarsreceptie helaas niet doorgaan. De gezelligheid en de entourage van onze eigen vertrouwde kantine zullen we dus moeten missen. Toch vinden we het belangrijk om samen met onze leden, vrijwilligers en andere belangstellenden even terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te blikken naar 2021. We doen dit in de vorm van een korte videoboodschap door de voorzitter die vanaf Nieuwjaarsdag bekeken kan worden.

Het jaar 2021 wordt een jaar van hoop en licht aan het einde van de tunnel. Laten we ons hieraan vasthouden en hopen dat het amateurvoetbal in het nieuwe jaar eindelijk weer kan terugkeren in de vorm die we gewend zijn.

Namens het bestuur wens ik iedereen een gezond, sportief en hoopvol 2021.

Jaap van der Beek

Voorzitter