Nieuws

#15 Van de voorzitter

Helaas zijn in januari de lockdownmaatregelen nog verder aangescherpt en worden de mogelijkheden om te sporten nog meer beperkt. De belangrijkste nieuwe maatregel is de invoering van de avondklok. Ook voor de Elburger Sportclub heeft dit gevolgen. De trainingsschema’s voor de jeugd tot 18 jaar zijn aangepast aan deze nieuwe maatregel zodat iedereen na de training ruim vóór 21.00 uur thuis kan zijn. Voor de senioren vanaf 18 jaar zijn de gevolgen het meest ingrijpend omdat zij gedurende de periode van de avondklok uit de trainingsschema’s gehaald zijn.

Op 9 februari a.s. is er weer een persconferentie van het Kabinet. Hierin moet duidelijk worden wat de gevolgen zijn voor de rest van het voetbalseizoen 2020/2021. Na deze persconferentie gaat de KNVB zo snel mogelijk een definitieve beslissing nemen over de volgende scenario’s: – Worden de huidige competities in halve poules opgedeeld, waarbij er alsnog een hele competitie wordt gespeeld? – Wordt alleen de eerste competitiehelft uitgespeeld? – Of komen er alternatieve (regionale) competities of bekertoernooien voor alle categorieën?

In de bestuursvergadering hebben we verder doorgesproken over het verenigingsbeleidsplan. De missie en de visie zijn nu definitief vastgesteld (zie missie & visie). De komende maanden gaan we de strategie verder uitwerken aan de hand van de volgende thema’s: Voetbalzaken, Leden en vrijwilligerszaken, Financiën, Facilitaire zaken en accommodatie, Commerciële zaken en sponsoring, PR en communicatie. Op de Algemene Ledenvergadering van maandag 4 oktober a.s. presenteren we dan het totale verenigingsbeleidsplan.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een nieuw, toekomstbestendig kledingplan. Het proces van ontwikkeling en vormgeving van dit plan verloopt voorspoedig. Zodra er meer bekend is over het eindresultaat en een mogelijke ingangsdatum van het nieuwe kledingplan, dan communiceren we dat uiteraard via onze gebruikelijke informatiekanalen.

De laatste maanden hebben we verschillende keren moeten ervaren dat adreswijzigingen niet door iedereen worden doorgegeven. Daarom nogmaals het dringende verzoek om dit nu en in de toekomst wel consequent te doen via ledenadministratie@elburgersc.nl

De commissie voetbalzaken is druk bezig met het formeren van het technische kader voor het seizoen 2021/2022. Veel trainersfuncties zijn inmiddels ingevuld met zeer capabele trainers. Het streven is om in de komende weken de nog openstaande trainersfuncties ingevuld te krijgen. In dit verband zijn we blij met de benoeming van Wilfred Westerhuis in de nieuwe functie Hoofd Jeugdopleiding.

Het is de bedoeling om vóór de aanvang van het nieuwe seizoen 2021/2022 weer een presentatiegids uit te brengen. Om dit te kunnen realiseren, zijn we nog op zoek naar versterking van de presentatiegidscommissie. Belangstellende vrijwilligers die hierbij willen assisteren, kunnen contact opnemen met Niels Bosman (communicatie@elburgersc.nl).

Het is nog onduidelijk hoe het de komende weken en maanden verder zal gaan. Laten we ons in ieder geval houden aan alle maatregelen, hoe lastig dat soms ook is. En……we blijven erop hopen en vertrouwen dat we binnenkort weer met elkaar veel voetbalplezier mogen beleven op het veld, langs de lijn en in de kantine.

Jaap van der Beek

Voorzitter