Nieuws

#18 Van de voorzitter

De versoepelingen met betrekking tot de coronamaatregelen hebben helaas niet geleid tot veranderingen in de situatie van het amateurvoetbal. De KNVB heeft de plannen voor een KNVB Regio Cup in mei en juni al een tijdje klaarliggen. Het betreft kleinschalige competities met een regionale opzet. Gezien de huidige omstandigheden is het echter zeer twijfelachtig of deze KNVB Regio Cup ook daadwerkelijk van start kan gaan.

Eind vorige maand vond de trekking van de jubileumverloting plaats. Ondanks de beperkingen door de coronamaatregelen is de verloting een groot succes geworden. De opbrengst was maar liefst 13.500 euro. Dit gehele bedrag komt ten goede aan de jeugdopleiding van de Elburger Sportclub. We zijn zeer trots op en hebben veel waardering voor de enorme inzet van de verlotingscommissie, de leden, de sponsoren, de ouders van de jeugdleden en al die anderen die deze verloting tot een succes heeft gemaakt. Jullie inzet was hartverwarmend, veel dank hiervoor.

Begin april hebben we in het kader van het Lokaal Sportakkoord Gemeente Elburg een bijeenkomst gehad met als thema “Duurzame Sportinfrastructuur”. Samen met de Gemeente Elburg, de Gelderse Sportfederatie en een aantal sportverenigingen hebben we de mogelijkheden en de onmogelijkheden bekeken met betrekking tot de verduurzaming van de sportparken (zonnepanelen, LED-verlichting, e.d.). De commissie “Duurzaam” van de Elburger Sportclub wil hier sowieso intern een vervolg aan geven door te onderzoeken welke mogelijkheden en kansen er voor het Burgemeester Bode Sportpark liggen op het gebied van verduurzaming.

In de bestuursvergadering hebben we het strategische deelplan “Financiële Zaken” vastgesteld. In de afgelopen maanden hadden we ook al twee strategische deelplannen vastgesteld: “Jeugdvoetbalbeleidsplan 2020-2025” en “Commerciële Zaken”. In de komende maanden worden nog de strategische deelplannen “Facilitaire Zaken”, “Leden- en vrijwilligerszaken” en “PR en Communicatie” behandeld. Alle zes strategische deelplannen vormen samen met de reeds vastgestelde Missie en Visie het totale verenigingsbeleidsplan dat we op de Algemene Ledenvergadering van maandag 4 oktober 2021 hopen te presenteren.

Als bestuur vinden we het belangrijk om onze waardering te laten blijken aan de trouwe leden van de Elburger Sportclub. Hier hoort ook bij dat we jubilerende leden graag een keer in het zonnetje willen zetten. Probleem is echter dat de ledenadministratie van vóór 1980 niet helemaal betrouwbaar is. Om dit te verhelpen hebben alle leden die al vóór 1980 lid waren van onze club een mail ontvangen met daarin het verzoek om de bij ons bekende gegevens te controleren en bij onjuistheid de goede gegevens aan ons door te geven. Het geeft ons enerzijds de zekerheid dat de ledenadministratie weer kloppend is en anderzijds geeft het ons de gelegenheid om onze jubilarissen op gepaste wijze te onderscheiden.

Begin mei komt de nieuwe activiteitencommissie voor het eerst bij elkaar. Het gaat er steeds meer naar uitzien dat er binnenkort weer activiteiten met publiek en/of bezoekers kunnen worden georganiseerd. Natuurlijk hebben we de verenigingsactiviteiten enorm gemist. Juist deze verenigingsactiviteiten zijn ontzettend belangrijk voor de betrokkenheid bij de club. De nieuwe activiteitencommissie wil dan ook zodra de omstandigheden het toelaten weer allerlei activiteiten gaan organiseren. Er zijn al veel mooie ideeën. Uiteraard houden we iedereen hiervan op de hoogte.

In ons Jeugdvoetbalbeleidsplan 2020-2025 hebben we ondermeer aangegeven om de komende jaren verder door te willen bouwen aan een bloeiende en groeiende meiden- en vrouwenafdeling binnen de Elburger Sportclub. Om dit doel te realiseren gaan we ook activiteiten organiseren die hierop gericht zijn. Een mooi voorbeeld van zo’n activiteit is het eerste Leeuwinnen Voetbalfestival op 7 mei a.s. van 14.00-17.00 uur op ons eigen sportpark. Dit superleuke evenement bestaat uit verschillende voetbalvormen zowel individueel als in teamverband. Alle meisjes en dames van 7 t/m 18 jaar zijn welkom op 7 mei om lekker te komen voetballen; zowel leden als niet-leden. Dus: neem je vriendinnen mee! Aanmelden kan via: www.elburgersc.nl/leeuwin

Jaap van der Beek

Voorzitter