Nieuws

#20 Van de voorzitter

Eindelijk. Geen persconferenties meer. Niet meer wachten op versoepelingen en geen mondkapjes meer. Na veertien maanden kunnen we weer gewoon voetballen en zijn wedstrijden met publiek weer toegestaan. Vanaf 26 juni jongstleden mogen namelijk ook de senioren weer volledig trainen en wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen. Hiermee ligt de weg open voor een vlekkeloze voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen 2021-2022.

Hoezeer we het spelen van echte wedstrijden hebben gemist, blijkt wel uit het enthousiasme en de beleving waarmee veel jeugdteams van onze club hebben deelgenomen aan de KNVB Regiocup.

Helaas heeft de organisatie van de Rabobank Veluwecup moeten besluiten om de editie die in augustus 2021 gepland stond met een jaar uit te stellen. Op het moment van beslissen waren er voor de organisatie nog teveel onzekerheden over de coronamaatregelen in augustus. In plaats van de Rabobank Veluwecup worden er nu voor de deelnemende clubs een aantal oefenwedstrijden georganiseerd.

Voor onze kantine gelden dezelfde RIVM-richtlijnen als voor de horeca. Wat dit betekent voor de openstelling van onze kantine in de maand juli wordt nog nader bekeken. De laatste ontwikkelingen hierover communiceren we uiteraard via onze website.

In de bestuursvergadering hebben we het strategische deelplan “Leden- en vrijwilligerszaken” vastgesteld. In feite was dit deelplan al in de Algemene Ledenvergadering van 5 oktober 2020 unaniem vastgesteld. Op basis van voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen is er echter in dit deelplan aan toegevoegd dat we vanaf komend seizoen 2021-2022 gaan werken met de KNVB Vrijwilligersmodule en de mobiele voetbal.nl app.

In de afgelopen maanden hadden we ook al vier strategische deelplannen vastgesteld: “Jeugdvoetbalbeleidsplan 2020-2025”, “Commerciële Zaken”, “Financiële Zaken” en “Facilitaire Zaken”. In juli wordt nog het strategische deelplan “PR en Communicatie” behandeld. Alle zes strategische deelplannen vormen samen met de reeds vastgestelde Missie en Visie het totale verenigingsbeleidsplan dat we op de Algemene Ledenvergadering van maandag 4 oktober 2021 hopen te presenteren.

Op zaterdag 12 juni 2021 heeft de Elburger Sportclub de Nationale Voetbaldag georganiseerd in combinatie met het Leeuwinnen Voetbalfestival. Gezien de overweldigende deelname aan beide evenementen en de enthousiaste reacties na afloop, kunnen we spreken van een zeer geslaagde dag. Complimenten voor en dank aan allen die bij de organisatie betrokken zijn geweest.

De nieuwe activiteitencommissie heeft op de Nationale Voetbaldag haar vuurdoop gehad. Mede dankzij hun inbreng is deze dag een succes geworden. Naast de reeds geplande activiteiten voor 2021 onderzoekt de activiteitencommissie ook de mogelijkheden voor een feestelijke seizoensopening voor de oudere jeugd en de senioren op zaterdag 4 september a.s. en voor een gezellige avond om de jubilarissen en de vrijwilligers in het zonnetje te zetten waarschijnlijk in het najaar van 2021.

Het seizoen 2020-2021 zit erop. Een veelbewogen seizoen. Een seizoen dat veel energie heeft gekost en voor velen heftig en emotioneel is geweest. Het is dan ook goed om de komende maand de batterij weer helemaal op te laden. Ik wil iedereen alvast een mooie en welverdiende vakantie toewensen en uiteraard hoop ik iedereen in augustus weer uitgerust en in een goede gezondheid terug te zien.

Jaap van der Beek

Voorzitter