Nieuws

#21 Van de voorzitter

Na de relatief rustige maand juli gaan in de komende maand augustus de voorbereidingen op het nieuwe voetbalseizoen 2021-2022 weer van start. Velen kijken al reikhalzend uit naar de eerste trainingen en oefenwedstrijden. Gelukkig zijn ouders en publiek hierbij weer welkom met inachtneming van de geldende coronamaatregelen.

Ook kan er weer gebruik worden gemaakt van ons terras en onze kantine. Hiervoor gelden echter nog steeds dezelfde maatregelen als voor de horeca; hoe deze maatregelen zich in augustus verder ontwikkelen, is nog onzeker.

Een grote groep vrijwilligers is de afgelopen maand druk in de weer geweest om ons sportpark helemaal schoon te maken en op te ruimen voor het nieuwe voetbalseizoen. De Elburger Sportclub is bijzonder trots op deze vrijwilligers die geheel belangeloos en uit liefde voor de club al deze werkzaamheden verrichten. Complimenten en veel dank voor jullie inzet!

De officiële opening van het voetbalseizoen voor de jeugd is op zaterdagmorgen 28 augustus a.s. Deze aftrapdag voor de jeugd kent een leuk en gevarieerd programma waarover alle betrokkenen nog nader geïnformeerd zullen worden.

Op zaterdagmiddag 28 augustus a.s. vindt vervolgens de 10e editie plaats van het Sponsortoernooi van de Elburger Sportclub. Naast de gebruikelijke voetbalactiviteiten staan er attracties opgesteld voor de jeugd, wordt de barbecue aangestoken, klinkt er gezellige muziek en zal na afloop van de finale een deejay voor nog meer vrolijke noten zorgen. Na afloop draait eveneens het traditiegetrouwe Rad van Avontuur voor het goede doel. De Elburger Sportclub heeft dit jaar gekozen voor nader onderzoek naar de ernstige ziekte ALS en hoopt met de opbrengst van deze actie hier een steentje aan bij te dragen.

In de bestuursvergadering hebben we het laatste strategische deelplan “PR en Communicatie” vastgesteld. In de afgelopen maanden hadden we ook al vijf strategische deelplannen vastgesteld: “Jeugdvoetbalbeleidsplan 2020-2025”, “Commerciële Zaken”, “Financiële Zaken”, “Facilitaire Zaken” en ‘Leden- en vrijwilligerszaken”. Al deze zes strategische deelplannen vormen samen met de reeds vastgestelde Missie en Visie het totale verenigingsbeleidsplan dat we op de Algemene Ledenvergadering van maandag 4 oktober 2021 hopen te presenteren.

Ook hebben we in de bestuursvergadering het nieuwe Kledingplan 2022-2025 vastgesteld. Dit nieuwe kledingplan geldt voor alle spelende leden en hun trainers en begeleiders. De huidige kleding is verouderd en aan vervanging toe. Met dit nieuwe kledingplan willen we een uniforme en professionele uitstraling realiseren die past bij de Elburger Sportclub. Beoogde ingangsdatum: direct na de winterstop van dit nieuwe voetbalseizoen 2021-2022.

De Elburger Sportclub bestaat inmiddels al meer dan 75 jaar en heeft een rijke historie waarover ontzettend veel waardevol archiefmateriaal is verzameld. Op dit moment zijn we druk bezig om een archiefcommissie te formeren. Deze commissie krijgt steeds meer gestalte, maar kan nog wel een paar versterkingen gebruiken. Het is de bedoeling dat deze commissie eind augustus/begin september 2021 gaat starten met haar werkzaamheden. In eerste instantie moet het aanwezige archiefmateriaal uitgezocht, opgeschoond en geselecteerd worden. Het uiteindelijke doel is het opzetten van een efficiënt digitaal archief.

Na een bewogen seizoen 2020-2021 hopen we dat het nieuwe voetbalseizoen weer op de “normale en vertrouwde” wijze kan worden afgewerkt. Mede namens het bestuur wens ik iedereen een heel mooi, sportief en gezond voetbaljaar 2021-2022 toe.

Jaap van der Beek

Voorzitter