Nieuws

Herdenking Tonnie Waanders

Overeenkomstig de wens van Tonnie organiseren wij op vrijdag 3 september a.s. een herdenkingsbijeenkomst. Tonnie is vorig jaar op 12 april overleden maar door de coronamaatregelen was het tot nu toe niet mogelijk om op gepaste wijze afscheid van hem te nemen.
Hierbij nodigen wij alle vrienden en bekenden van Tonnie uit voor deze herdenking op vrijdag 3 september a.s. in “zijn” kantine op het Burgemeester Bode Sportpark. De herdenkingsbijeenkomst zal bestaan uit een inloop vanaf 18.30 uur en een paar korte officiële momenten om 19.00 uur gevolgd door een informeel samenzijn om allerlei verhalen over en herinneringen aan Tonnie met elkaar te delen.

Namens het bestuur van de Elburger Sportclub,

Jaap van der Beek
Voorzitter