Nieuws

#23 Van de voorzitter

Het voelt weer als vanouds. Echte wedstrijden op de velden. Publiek langs de lijn. Supporters in de kantine. Heerlijk, mooi om te zien.

Vanuit het bestuur zijn we momenteel de mogelijkheden aan het onderzoeken om te komen tot een rookvrij sportpark.

In de eerste weken van de afgelopen maand september is de nieuwe archiefcommissie met haar activiteiten gestart. De eerste fase van de werkzaamheden zal vooral bestaan uit het selecteren en opschonen van al het aanwezige archiefmateriaal. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een efficiënt digitaal archief.

Op dit moment doet de Elburger Sportclub mee aan een aantal acties om de clubkas te spekken: de Plus Spaaractie “Spaar je club gezond” en de Grote Clubactie. Vanaf 4 oktober start de actie Rabo ClubSupport. We roepen al onze leden en andere mensen die onze club een warm hart toedragen op om aan deze acties deel te nemen en daarmee onze club te ondersteunen. Elke euro is welkom om onze club gezond te houden.

De voetbalschool van de Elburger Sportclub is weer van start gegaan. De afgelopen drie zaterdagen hebben ruim 35 jongens en meisjes in de leeftijd van 4, 5 en 6 jaar de voetbalschool bezocht. Onder het toeziend oog van veel belangstellende ouders en andere familieleden en onder begeleiding van ervaren trainers leerden de jonge voetballertjes en voetbalstertjes de eerste beginselen van het voetbalspelletje. Ook in de komende maand oktober kunnen belangstellende jongens en meisjes van 4, 5 en 6 jaar meedoen aan de voetbalschool. Plezier, bewegen en gezelligheid staan voorop. De voetbalschool is op zaterdagmorgen van 10.15 tot 11.15 uur op ons eigen Burgemeester Bode Sportpark. Deelname is gratis. Aanmelden kan via elburgersc.nl/voetbalschool of op het sportpark zelf.

Zaterdag 19 september jl. is de nieuwe presentatiegids van de Elburger Sportclub voor het seizoen 2021-2022 uitgereikt. De eerste gidsen werden overhandigd aan onze jeugdleden Sep Overdijk en Kim Stijf die allebei met een interview in deze presentatiegids staan. De presentatiegidscommissie heeft geweldig werk geleverd: een mooi magazine waar we zeer trots op kunnen zijn. Complimenten en veel dank hiervoor. De presentatiegids zal deze week onder de leden en de sponsoren worden verspreid. En…….de presentatiegidscommissie is alweer gestart met de voorbereidingen voor de presentatiegids 2022-2023!

Op maandag 4 oktober a.s. organiseren wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. In deze vergadering leggen we uiteraard rekening en verantwoording af aan onze leden over het gevoerde financiële beleid. Ook wordt het nieuwe verenigingsbeleidsplan voor de komende jaren aan de leden voorgelegd. Daarnaast vinden we het belangrijk om toekomstige ontwikkelingen en ons bestuurlijke functioneren met onze leden te delen. De mening van onze leden doet ertoe en geeft ons input over het gevoerde beleid en het nog te voeren beleid. Daarom vinden wij het erg belangrijk dat veel van onze leden op de Algemene Ledenvergadering aanwezig zijn.
Dus: houd de datum van 4 oktober a.s. vrij en praat, denk en beslis met ons mee! Aanvang 19.30 uur in de kantine van ons sportpark. Tijdens de inloop vanaf 19.00 uur liggen voor de belangstellende leden de begeleidende stukken voor de vergadering ter inzage in de kantine.

Jaap van der beek

 

Jaap van der Beek
Voorzitter