Nieuws

Wij stellen aan u voor…Onze nieuwe voetballers!
Na de zomerstop hebben een 20tal nieuwe jeugdleden zich aangemeld bij de Elburger SC. Allen tekenden het jeugdcontract en 13 kinderen wilden graag op de foto en op de website om zich voor te stellen. Jongens en meiden, heel veel plezier bij ESC! Wij zijn blij met jullie!