Nieuws

#24 Van de voorzitter

Begin oktober hebben we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Op deze goed bezochte ledenvergadering hebben we rekening en verantwoording afgelegd aan onze leden over het gevoerde financiële beleid. De leden hebben hieraan unaniem goedkeuring verleend. Ook hebben onze leden unaniem ingestemd met het nieuwe verenigingsbeleidsplan voor de komende jaren. Daarnaast zijn er in deze vergadering een aantal aandachtspunten besproken die ons als bestuur helpen om ons toekomstige beleid verder te optimaliseren. Als bestuur zijn wij al onze leden dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen.

Alle details en sponsorovereenkomsten met betrekking tot het nieuwe kledingplan zijn geregeld. Dit betekent dat de voorbereidingen voor de invoering van dit nieuwe kledingplan in gang zijn gezet. Het kledingplan beslaat de kalenderjaren 2022, 2023 en 2024. Het is de bedoeling om in januari 2022 alle teams en hun trainers en begeleiders van nieuwe kleding te voorzien. Een paar teams zijn hiervan uitgezonderd omdat zij al bestaande sponsorverplichtingen hebben met betrekking tot hun kleding. Uiteraard zijn wij er als Elburger Sportclub zeer trots op dat we dit nieuwe kledingplan kunnen presenteren en dat we hiermee een uniforme en professionele uitstraling kunnen realiseren die past bij onze club.

Het ledenaantal van de Elburger Sportclub en het aantal spelende teams is de laatste anderhalf jaar fors toegenomen. Een verheugende ontwikkeling. Deze groei rechtvaardigt de aanleg van een vijfde voetbalveld. Ook betekent dit dat we moeten nadenken over de mogelijkheden tot uitbreiding van onze accommodatie (kleedkamers, kantine, terras). Inmiddels hebben we over deze ontwikkelingen twee constructieve besprekingen gevoerd met de Gemeente. De komende maanden gaan we samen met de Gemeente de haalbaarheid verder onderzoeken en daarna de eventuele realisatie van bovengenoemde wensen verder uitwerken.

In de herfstvakantie heeft de Elburger Sportclub in samenwerking met Goalz een zeer geslaagde voetbaldag voor de jeugd georganiseerd. Ruim 60 jongens en meisjes in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar kregen een gevarieerd programma aangeboden onder leiding van gecertificeerde trainers van de KNVB: een gezamenlijke warming-up, het verbeteren van de techniek, reactievermogen testen, omschakelvormen, een gezellige bingo en vooral veel voetbal. Ook aan de inwendige mens (lunch, consumpties) werd ruimschoots aandacht besteed.
Het enthousiasme en de inzet van de deelnemers was groot. De reacties van de deelnemers, hun ouders en andere belangstellenden waren bijzonder lovend. We danken de organisatie Goalz voor hun professionele begeleiding. Het evenement is zeker voor herhaling vatbaar.

Na een onderbreking van een aantal jaren heeft de huidige activiteitencommissie het Oktoberfest weer nieuw leven ingeblazen én met veel succes. Vorige week zaterdag was het zover. Een spetterende, gezellige en gevarieerde feestavond geheel in Tiroler sferen. Iedereen was prachtig uitgedost in Tiroler kledij. De vele feestgangers hebben bijzonder genoten en waren na afloop zeer lovend over deze avond. De activiteitencommissie verdient dan ook een groot compliment voor de organisatie van dit Oktoberfest. Mede door het goede verloop van de avond en de vele positieve reacties heeft de activiteitencommissie besloten om van het Oktoberfest een jaarlijks terugkerend evenement te maken!

De komende maand staat er alweer een volgend evenement op de agenda. De activiteitencommissie organiseert namelijk op vrijdagavond 26 november a.s. een Sinterklaasfeest voor onze eigen jeugd van de voetbalschool en van de JO7 tot en met de JO10. De kinderen krijgen van 18.00 tot 20.30 uur een leuk afwisselend programma aangeboden in onze kantine met natuurlijk als hoogtepunt de komst van Sinterklaas zelf, vergezeld door zijn trouwe Pieten. Uiteraard hopen we dat alle jongens en meisjes uit de bovengenoemde leeftijdscategorieën kunnen komen om er samen een gezellig feest van te maken.

Jaap van der Beek
Voorzitter