Nieuws

Hoofdveld ESC blijft open tijdens de (extra lange) kerstvakantie!

Helaas zitten we weer in een bijna volledige lockdown. Dit betekent dat vele geplande vakantie-activiteiten geen doorgang kunnen vinden en dat de mogelijkheden voor kinderen om te ‘recreëren’ zeer beperkt zijn. Juist om die reden willen we als ESC de gehele vakantieperiode iedere doordeweekse middag (m.u.v. oudjaarsdag) van 13.30 uur tot 16.30 uur ons hoofdveld openstellen om zowel minderjarige leden als niet-leden vrij te kunnen laten voetballen. We bieden dus geen trainingen aan! Wel zal er sprake zijn van toezicht om te borgen dat er op verantwoorde wijze ‘zelfstandig’ gebruikgemaakt wordt van ons fraaie complex. Dankzij een groot aantal vrijwilligers is het mogelijk gebleken om dit toezicht in te richten en daar zijn we deze vrijwilligers (veelal leiders/coaches/trainers) heel dankbaar voor!

LET OP:Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de kinderen die ‘vrij’ bij ons komen voetballen. Ouders moeten zelf de inschatting maken of ze kinderen alleen achter kunnen laten op ons sportpark.

We hopen veel kinderen te mogen verwelkomen!Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn dan kunt u contact opnemen met Wilfred Westerhuis, Manager Jeugdvoetbal ESC, via 06-81179495 of w.westerhuis@elburgersc.nl.